Ανταλλακτικά Σκαπτικών

Για παραγγελίες ανταλλακτικών παρακαλούμε να μας αναφέρετε τον τύπο του μηχανήματος, τον αριθμό του πίνακα και τον αύξοντα αριθμό του ανταλλακτικού.