Επικοινωνία

ΟΔΟΣ ΚΕΡΑΜΕΩΝ, 15
GR-10436 ΑΘΗΝΑ

T
+30 21 05 22 41 21
+30 21 05 22 34 50

F
+30 21 05 22 34 50

E
info@pasbo.gr